نشست‌هایی پیرامون شماره‌ی دهم نشریه کالوتیپ

_____________________

 نشریه‌ی کالوتیپ با همکاری انجمن علمی عکاسی دانشگاه هنر برگزار می‌کند:

▪️نشست‌هایی پیرامون شماره‌ی دهم نشریه‌ی کالوتیپ
«عکاسی و جامعه: عکاسی و جنبش‌های اجتماعی»


▪️انقلاب حاشیه‌نشین‌ها:
نبرد تصویر در برابر عکس در انقلاب ۵۷
حامد کیا


دو‌شنبه
۱۳ اسفند
ساعت ۱۲/۳۰ تا ۲

▪️عکاسی مستند و جنبش نژادی سیاهان در آمریکا (قرن بیستم)
حسن زین‌الصالحین

سه‌شنبه
۱۴ اسفند
ساعت ۱۶/۳۰ تا ۱۸


▪️بررسی بصری روند شکل‌گیری هویت ملی از خلال عکس‌های انقلاب مشروطه: نمودی آرمانی از ملتی نوین
صنم توکلی


چهارشنبه
۱۵ اسفند
ساعت ۱۶/۳۰ تا ۱۸

مکان: خیابان ولی‌عصر، بالاتر از چهارراه ولی‌عصر، روبه‌روی خیابان بزرگمهر، دانشکده‌ی هنرهای کاربردی دانشگاه هنر، سالن جانبزرگی

| حضور برای عموم آزاد و رایگان است. |

طراح پوستر: امید آرمات

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.