شماره دوازدهم نشریه کالوتیپ

شماره دوازدهم نشریه "کالوتیپ"؛ تحت عنوان «عکاسی و کلمه» منتشر شد.


New_Cover_20x20_011

عکاسی و کلمه، مهرماه ۱۳۹۹
استاد مشاور: محمد خدادادی مترجم زاده
صاحب امتیاز: انجمن علمی عکاسی دانشگاه هنر
مدیرمسئول: محمد آشیانی
شورای دبیری:
شکیب مجیدی

پویا کاظمی
حنانه حیدری
مسیح یوسف زاده

مسئول بخش فضای مجازی: ندا حیدری
ویراستار: مهری رحیم زاده
طراح گرافیک و مدیر هنری: امید آرمات
تصویر جلد: برگرفته از عکس های سینا شیری

همکاران این شماره:
روزبه آقاجری؛ بامداد امین‌زاده؛ سیمین بنا؛ آرش حیدری؛ حنانه حیدری؛ حسن خوبدل؛ حسام‌الدین رضایی؛ زروان روح‌بخشان؛ سودابه شایگان؛ نجف شکری قبادی؛ وحید طباطبایی؛ گلرو علی‌آبادی‌زاده؛ هدی کرمی؛ میلاد گرگین و مهدی مقیم‌نژاد.

دریافت نشریه

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.